Development

Checked Proxy1. ทำการคลิกขวาที่ปุ่ม "Start" แล้วเลือก "Control Panel"

no_login2. กด "Internet Option"

no_login3. เลือกแถบ "Connections"

no_login4. กด "LAN settings"

no_login5. เอาเครื่องหมายติ้กถูกออกให้หมด ตามรูป แล้วกด "Ok"

no_login6. กด "Ok" แล้วลอง login อีกครั้ง

no_loginVPN4Games

ถ้าคุณเป็นคนที่รักอิสระชอบเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมในประเทศหรือเกมต่างประเทศ บริการของเราจะปรับอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร ลดปิงเกม ลดอาการแลค ทะลุบล็อกเกมในสถานที่บล็อกเกม เล่นเกมต่างประเทศที่บล็อก ไอพี นอกประเทศ

ดาวโหลด ฟรี